Dalam arus globalisasi, ilmu berkembang setiap hari dan ilmu tidak hanya boleh didapati dalam pembelajaran di insitusi sahaja, malah ilmu itu sangat luas sehingga ilmuwan juga tidak henti-henti mencari dan menyelidiki ilmu.

ILMU INI LUAS DIMENSINYA, MILIK ALLAH YA ALIM:

#1-Ilmu yang diperolehi daripada PEMBACAAN

Seruan pertama yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad S.A.W adalah “Bacalah”.

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”

(Surah al-‘Alaq: 1)

Apakah hikmah kalimah “Bacalah” diturunkan?

Ilmu secara dasarnya diperolehi melalui bacaan.

Sesungguhnya, dengan membaca pengetahuan bertambah, memandang sesuatu peristiwa dengan penuh hikmah dan membawa pandangan lebih jauh.

Membaca dan mengingat perkara yang dibaca itu penting, tetapi lebih penting lagi kita memahami dan mendalami perkara yang dibaca supaya ilmu itu berkekalan sepanjang hayat. Insha Allah

 

#2-Ilmu dengan MENYELIDIKI ILMU ALAM

Ilmu alam ini meliputi bidang Astronomi, Biologi, Ekologi, Fizik, Geologi, Geografi, Kimia dan lain-lain lagi.

Menyelidiki ilmu alam ini perlu pada gabungan ilmu bacaan, praktikal, teknologi dan aplikasi dalam kehidupan yang membolehkan seseorang mendapat kepakaran tertentu.

Namun, ingat kepakaran manusia adalah terhad dan masih terdapat banyak rahsia yang tersembunyi. Selepas satu penemuan, akan menjumpai penemuan baru.

Sesungguhnya, alam semesta ini luas dan Maha Kreatif Allah Ya Musowwir mereka bentuk setiap ciptaan sehingga tidak terjangkau akal manusia untuk mencapainya. Berimanlah kita

Firman Allah S.W.T:

“Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”

(Surah Yunus: 101)

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah.”

(Surah al-A’raaf: 185)

 

#3-Ilmu daripada PEMUSAFIRAN 

Musafir adalah mengembara atau berjalan. Dalam agama Islam, memang digalakkan kepada kita untuk bermusafir, mengembara dan merasa pengalaman, budaya dan adat resam ditempat lain. Tidak dilupakan juga, musafir kita haruslah difokuskan untuk kebaikan. Pancaindera pendengaran dan penglihatan serta hati harus digunakan untuk memperakui kekuasaan dan kebesaran Allah.

“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”

(Surah al-Hajj: 46)

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

(Surah al-‘Ankabutt: 19-20)

Demikian antara 3 cabang ilmu Allah Ya Alim yang dapat kita perolehi melalui pembacaan, pemerhatian, kajian, pengalaman dan pengembaraan dimana ilmu ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain yang menjurus kepada keutamaan yang satu iaitu kekuasaan Allah. Harmonilah kehidupan kita andai ilmu yang diperoleh dimanfaatkan untuk kebaikan dan berkongsi dengan orang lain.

Kehidupan kita juga akan bertambah harmoni, bahagia dan tenang bila boleh memahami peribadi individu sekeliling kita terutamanya pasangan.

 

*Ilmu Memahami Pasangan*

Dr Azura memperkenalkan konsep 4 K dalam memahami pasangan iaitu

  • Kasih Sayang
  • Komunikasi
  • Kesyukuran
  • Kenal Pasangan (Tip Kenal Pasangan Melalui Tulisan)
Tonton video “Tak Kenal Maka Tak Cinta” untuk perkongsian ilmu memahami pasangan, bahagia membahagiakan.

Jangan berputus asa dalam menuntut ilmu. Antara matlamat utama kita dalam menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik serta membawa kehidupan ke arah yang diredhai Allah.

“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya”

(Surah al-‘Ankabut: 69)

Pesan dari Imam as-Syafie:“Tuntutlah ilmu sebanyak yang mungkin kerana ia akan menjagamu dan membuatmu cemerlang di dunia dan akhirat, di samping ia menjadi amalan para Nabi, Rasul dan orang-orang soleh.”

Wallahua’lam. Biidznillah Ya Baari’

Admin

MENARIK!! Dapatkan Promo Profil Analisis Tulisan Tangan Anda & Pasangan dalam “PAKEJ KASIH SAYANG “ sebelum terlambat!

Info lanjut, Hubungi admin di 016-2223444